top of page
Image by Timon Studler

Je in een conflict zit met een investeerder

Je businesspartner en jij een verschillende kant op willen

Een businesspartner het bedrijf gedwongen moet verlaten

Je vastzit met je team

De goede relatie met een klant is verstoord

Het management intern met elkaar overhoop ligt

Zit je in een situatie waarbij:

Business counseling

Zakelijke issues zijn in vele soorten en maten.

Waar we in privé situatie soms nog wel kunnen en willen uitreiken naar de ander lijkt dat zakelijk nog moeilijker. Omdat we het doen van een handreiking soft vinden, eigenlijk niet weten wat er exact bij de andere partij speelt en daar een eigen beeld van zijn gaan maken of doordat we onze eigen frustraties botvieren op de ander. We komen er allemaal geen steek verder mee maar het leidt wel lekker af. Specialisten als advocaten en bankers focussen vooral op de belangen van hun client, niet op het dichterbij brengen van een oplossing.

 

 

 

Want daar ligt meestal de oplossing. Vaak tegen veel lagere kosten dan een legal traject.

Als het zakelijk niet meer goed loopt is er sprake van stagnatie. Wat eerst wel goed ging, zit vast. De redenen kunnen talloos zijn, maar je krijgt niet wat je hebben wil en bent daar boos over. Breukmomenten spelen hierin vaak een belangrijke rol. Voorbeelden zijn de verkoop van een bedrijf, een nieuwe investeringsronde of het kiezen van een nieuwe koers. Er is een tijd voor en een tijd na het betreffende breukmoment. Ergens in de omschakeling is dan frictie ontstaan. Dat kun je zakelijk soms lang volhouden, de vraag is wie bij een dergelijk traject uiteindelijk als ‘winnaar’ kan worden gezien. Want er wordt veel kapot gemaakt. Je kunt ook kijken hoe je dat kunt doorbreken en het op kunt lossen. Dit is niet hetzelfde als de ander gelijk geven en je verlies nemen. Het gaat om een andere manier van naar dingen kijken waardoor oplossingen uit een onverwachte hoek komen zonder dat hier een lange en dure strijd voor gevoerd hoeft te worden.

Solva Nova kijkt naar de mens achter het probleem, het verhaal achter het contract.

Werkpresentatie

Dit is meestal makkelijker gezegd dan gedaan. 

Want er is veel gebeurd en er is niet voor niets in een conflict. Door zowel te kijken naar het meningsverschil zelf als de mensen erachter kom je vaak toch tot een voor beide partijen acceptabele oplossing. Het gaat bij een conflict lang niet altijd om geld. Voor de mens achter het probleem zijn meestal hele andere dingen belangrijk. Soms nog veel belangrijker. Door daarnaar te kijken zijn er nieuwe mogelijkheden.

Het resultaat zal voor een groot deel van de betrokkenen afhangen. Ik zet me ervoor in partijen weer bij elkaar te krijgen nieuwe opties op tafel te krijgen. Zo heb ik o.a. een geschil over de verdeling van dividend, een probleem in een klant-leverancier relatie en een vastgelopen juridisch conflict na de verkoop van een bedrijf helpen oplossen. Los van mijn gevoel voor commercie en mijn ervaring als ondernemer heb ik gewerkt als coach. De mix van mijn persoonlijke kwaliteiten, ervaring, zakelijk instinct en inzichten uit o.a. de Transactionele Analyse en NLP zorgen ervoor dat ik een brug kan bouwen tussen verschillende partijen.

Ik heb al veel vastgelopen processen op gang kunnen helpen, ruzies helpen oplossen, mensen in beweging gekregen en partijen bij elkaar kunnen krijgen. Soms door simpelweg te kijken en te luisteren. Soms door een suggestie te doen en mee te denken. Soms door ook de thuissituatie te bekijken. Maar altijd door te kijken naar de mens achter de uitdaging, het verhaal achter het contract. Hoe hard de business ook is en hoe groot het meningsverschil mag zijn, het blijft mensenwerk. Het verbinden van mensen en het in beweging brengen van iets positiefs is wat mij persoonlijk drijft.

Bel of mail me voor een kennismaking!

In alle gevallen is business counseling een traject op maat.

Business counseling wordt gedaan op locatie.

bottom of page