top of page
man and woman holding a heart together_edited_edited.jpg

Je moet het zelf doen,
maar niet alleen

Jullie zijn vastgelopen samen en het is onduidelijk wat je moet doen

Jullie hebben ruzies die nergens over gaan

Een van jullie beiden heeft een ander en wil de relatie beëindigen

Je voelt je alleen in de relatie

Je bent niet gelukkig met jezelf en ziet dat terug in je relatie

Je mist intimiteit en echt contact met je partner

lees dan verder!

Herken je het volgende?

Coaching

Rock Maze

Voor de meeste mensen is het niet de vraag of, maar wanneer ze in een relatiecrisis komen. Als een van de twee is vreemdgegaan is er altijd sprake van een crisis. As dat gebeurt beland je vaak in een rollercoaster van woede, angst, frustraties en verwijten. Het is dan een hele makkelijke escape om je af te sluiten voor je partner. Einde verhaal is in veel gevallen de conclusie. Het vraagt om moed, geduld en doorzettingsvermogen om het anders te doen en eruit te komen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn is het belangrijk om de relatie goed te houden en het contact te herstellen. Desnoods in een andere vorm.  Elke relatiecrisis is anders, de manier waarop je eruit komt vertoont veel overeenkomsten. Professionele begeleiding door betrokken mensen die weten waar je allemaal tegenaan loopt helpt daarbij. Dat doen wij door te luisteren naar beide kanten van het verhaal, je te helpen om dit te duiden en je te begeleiden in het pijnlijke proces.

Never waste a good crisis

Winston Churchill (Brits staatsman 1874-1965)

Het helpt als je ontrouw niet alleen ziet als een periode is van ellende, maar ook als een omslagpunt naar iets nieuws. In dat geval kan er sprake zijn van Post Traumatische Groei, in de wetenschap de afgelopen jaren bekend geworden als PTG. PTG is de tegenhanger van het veel bekendere PTSS, de Post Traumatische Stress Stoornis. Waar PTSS uitgaat van de levenslange beperking die een traumatische ervaring met zich meebrengt, gaat PTG juist uit van de ontwikkeling die in het proces van herstel zit. PTG verwijst naar emotionele groei en positieve psychologische veranderingen door het worstelen met een persoonlijke crisis of moeilijke omstandigheden. PTG leidt uiteindelijk tot transformatie waarbij veranderingen blijvend zijn en je er sterker en wijzer uitkomt.

Image by nikko macaspac

In the heat of the moment klinkt dat wat onwerkelijk om te groeien in de ellende van een relatiecrisis. Maar het kan wel. In plaats van je terug te trekken en/of de ander te vertellen wat hij of zij allemaal verkeerd doet, kun je ook nagaan wat je kunt doen om uit de situatie te komen. In geval van ontrouw in de vorm van overspel lijkt het zo makkelijk om de dader en het slachtoffer aan te wijzen. Was het maar zo simpel. In een crisis heeft elke partner een aandeel geleverd aan de ontstane situatie. En niet alleen degene die vreemd is gegaan. Dat is in beginsel een lastig concept, als je open staan voor het idee dat het niet zo kan zijn dat één van jullie 100% schuld draagt voor een crisis, is dat een begin om elkaar te zien en het contact te herstellen.

 

Ook als slechts een van beide partners in gesprek wil is coaching een goede optie. Je kunt los van de ander gaan werken aan de thema’s waarop je zelf vastloopt. Inzicht in je eigen patronen is een eerste stap voor een herstel samen. Dus ook als je partner er niet voor open staat of zelfs niet verder wil, is het voor jou nog steeds heel goed mogelijk om te groeien in een relatiecrisis. Los daarvan is het heel krachtig om niet te wachten op de ander, maar om zelf actie te ondernemen. Vanuit dat punt is het makkelijker om na te gaan hoe het contact hersteld kan worden en om de patronen samen nader te bekijken.

Verbranden en opnieuw beginnen

Ons boek ‘Verbranden en opnieuw beginnen’ is een goede eerste stap voor een nieuwe start. Maar soms is dat niet voldoende. Wij bieden daarom graag een veilige omgeving om je te begeleiden in dit proces. Met oprechte aandacht, zonder oordeel en oog voor beide kanten van het verhaal. Vanuit onze kennis, ervaring en met behulp van het door ons ontwikkelde model helpen we je om weer in contact te komen. Eerst met jezelf en vervolgens met de ander.

Verbranden_Mockup3.png

Ons coachingsaanbod

Individuele counseling

Een individueel traject waarin we je helpen om te groeien en sterker uit een crisis te komen.

Relatie-mediation

We gaan met beide partners in gesprek, zowel individueel als samen, met als doel om het contact te herstellen en na te gaan in welke vorm jullie relatie verder kan.

Relatieweekend

Een intensieve tweedaagse voor als je al weet dat je samen verder wil, in korte tijd maken jullie een begin met het herstel van de relatie.

therapie
bottom of page